Tietosuojaseloste

Tämä Liikuntaleikki Helsinki ry:n seloste käsittelytoimista perustuu 274.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

1. Rekisterinpitäjän nimi 
Liikuntaleikki Helsinki ry (Y-tunnus: 2360094-9)
www.liikuntaleikki.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jussi Korpinen
041-3117945
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Liikuntaleikki Helsinki ry:n henkilörekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin tarkoituksena on Liikuntaleikki Helsinki ry:n osallistuvien henkilöiden asiakas- ja muun suhteen hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusjäsen- ja asiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näitä tarkoituksia varten.

5. Rekisteröityjen henkilö- ja muut tiedot
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
– Lapsen nimi, syntymävuosi ja syntymäaika
– Lapsen osoitetiedot (vapaaehtoinen kohta, paitsi Puotilan ja Myllypuron Futisliikkareissa, joissa osoitetiedot tarvitaan yhteistyöseuran pelipassia varten)
– Huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti
– Osallistumisen ilmoittautumispäivämäärä
– Tieto siitä, mistä osallistuja sai tietää toiminnasta (vapaaehtoinen kohta)
– Päiväkodin nimi (vapaaehtoinen kohta)
– Tieto osallistumiseen vaikuttavista sairauksista ja allergioista (vapaaehtoinen kohta)
– Ryhmän valinta (esim. lapsi osallistuu Tapanilan 5 -vuotiaiden Naperofutis -ryhmään)
– Mahdolliset luvat ja suostumukset
– Laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisterin tietokanta.

7. Henkilötietojen siirrot ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi alla olevien ryhmien henkilötiedot luovutetaan pelipassien hankkimista varten yhteistyöseuralle.
Myllypuron ja Puotilan Futisliikkari -ryhmän henkilötiedot (lapsen nimi, syntymäaika, osoitetiedot, vanhemman nimi, puhelinnumero ja sähköposti) luovutetaan Puotinkylän Valtti ry:lle. Puotinkylän Valtti ry hankkii pelaajille Pelipassit. Aurinkolahden ja Vuosaaren-ryhmien henkilötiedot (lapsen nimi, syntymäaika, osoitetiedot, vanhemman nimi, puhelinnumero ja sähköposti) luovutetaan Vuosaaren Viikingit ry:lle. Vuosaaren Viikingit ry hankkii pelaajille Pelipassit.

8. Henkilötietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat pidempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla.

9. Sopimuksen henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
Rekisterinpitäjä on solminut kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä. Mikäli rekisterinpitäjällä on manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä, ne tulevat sijaitsemaan tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Paitsi palkintojen jaon yhteydessä ohjaajilla on kuitenkin nimilistat (etu- ja sukinimi), joiden hävityksestä on ohjaajia ohjeistettu.
Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka ovat suojattuja palomuureilla ja muilla alan käytäntöjen mukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Järjestelmät ovat kolmannen osapuolen tarjoamalla palvelimella Tietoverkko FI Oy:lla.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tarjoajille, jonka asemaan ja tehtäviin henkilötietojen käsittelyt liittyvät.
Henkilötietojen käsittelystä tallentuu lokitiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja on rekisteröity rekisteriin, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus saada häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot täydennettyä tai korjattua.
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmästä. Tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa rekisteröidyn mahdollisuuteen osallistua Liikuntaleikin toimintaan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
Rekisteröity voi käyttää edellä tässä kohdassa mainittuja oikeuksia toimittamalla asiasta kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Selosteen käsittelytoimista muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.

Tämä Liikuntaleikki Vantaa ry:n seloste käsittelytoimista perustuu 274.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

1. Rekisterinpitäjän nimi 
Liikuntaleikki Vantaa ry (Y-tunnus: 2360097-3)
www.liikuntaleikki.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jussi Korpinen
041-3117945
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Liikuntaleikki Vantaa ry:n henkilörekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin tarkoituksena on Liikuntaleikki Vantaa ry:n osallistuvien henkilöiden asiakas- ja muun suhteen hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusjäsen- ja asiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näitä tarkoituksia varten.

5. Rekisteröityjen henkilö- ja muut tiedot
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
– Lapsen nimi, syntymävuosi ja syntymäaika
– Lapsen osoitetiedot (vapaaehtoinen kohta, paitsi Kartanonkosken ja Pakkalan Naperofutiksissa, joissa osoitetiedot tarvitaan yhteistyöseuran pelipassia varten)
– Huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti
– Osallistumisen ilmoittautumispäivämäärä
– Tieto siitä, mistä osallistuja sai tietää toiminnasta (vapaaehtoinen kohta)
– Päiväkodin nimi (vapaaehtoinen kohta)
– Tieto osallistumiseen vaikuttavista sairauksista ja allergioista (vapaaehtoinen kohta)
– Ryhmän valinta (esim. lapsi osallistuu Kartanonkosken 5 -vuotiaiden Naperofutis -ryhmään)
– Mahdolliset luvat ja suostumukset
– Laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisterin tietokanta.

7. Henkilötietojen siirrot ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi alla olevien ryhmien henkilötiedot luovutetaan pelipassien hankkimista varten yhteistyöseuralle.
Kartanonkosken ja Pakkalan Naperofutis -ryhmän henkilötiedot (lapsen nimi, syntymäaika, osoitetiedot, vanhemman nimi, puhelinnumero ja sähköposti) luovutetaan Pakkalan Palloseura ry:lle. Pakkalan Palloseura ry hankkii pelaajille Pelipassit.

8. Henkilötietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat pidempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla.

9. Sopimuksen henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
Rekisterinpitäjä on solminut kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä. Mikäli rekisterinpitäjällä on manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä, ne tulevat sijaitsemaan tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Paitsi palkintojen jaon yhteydessä ohjaajilla on kuitenkin nimilistat (etu- ja sukinimi), joiden hävityksestä on ohjaajia ohjeistettu.
Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka ovat suojattuja palomuureilla ja muilla alan käytäntöjen mukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Järjestelmät ovat kolmannen osapuolen tarjoamalla palvelimella Tietoverkko FI Oy:lla.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tarjoajille, jonka asemaan ja tehtäviin henkilötietojen käsittelyt liittyvät.
Henkilötietojen käsittelystä tallentuu lokitiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja on rekisteröity rekisteriin, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus saada häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot täydennettyä tai korjattua.
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmästä. Tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa rekisteröidyn mahdollisuuteen osallistua Liikuntaleikin toimintaan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toiseen järjestelmään.
Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
Rekisteröity voi käyttää edellä tässä kohdassa mainittuja oikeuksia toimittamalla asiasta kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Selosteen käsittelytoimista muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.

Tämä Liikuntaleikki Espoo ry:n seloste käsittelytoimista perustuu 274.2016 annettuun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetukseen (EU) 2016/679 (jäljempänä ”tietosuoja-asetus”).

1. Rekisterinpitäjän nimi 
Liikuntaleikki Espoo ry (Y-tunnus: 2360087-7)
www.liikuntaleikki.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jussi Korpinen
041-3117945
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Liikuntaleikki Espoo ry:n henkilörekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Rekisterin tarkoituksena on Liikuntaleikki Espoo ry:n osallistuvien henkilöiden asiakas- ja muun suhteen hoitaminen ja kehittäminen, markkinointi, uusjäsen- ja asiakashankinta, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näitä tarkoituksia varten.

5. Rekisteröityjen henkilö- ja muut tiedot
Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:
– Lapsen nimi ja syntymävuosi
– Lapsen osoitetiedot (vapaaehtoinen kohta)
– Huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköposti
– Osallistumisen ilmoittautumispäivämäärä
– Tieto siitä, mistä osallistuja sai tietää toiminnasta (vapaaehtoinen kohta)
– Päiväkodin nimi (vapaaehtoinen kohta)
– Tieto osallistumiseen vaikuttavista sairauksista ja allergioista (vapaaehtoinen kohta)
– Ryhmän valinta (esim. lapsi osallistuu Matinkylän 5 -vuotiaiden Naperofutis -ryhmään)
– Mahdolliset luvat ja suostumukset
– Laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.
Asiakasrekisterin tietokanta.

7. Henkilötietojen siirrot ja vastaanottajien ryhmät
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Henkilötietojen poistamisen suunnitellut määräajat
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen tai viimeisen markkinointitoimenpiteen jälkeen kolme (3) vuotta, ellei kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet vaativat pidempää säilyttämistä, jolloin henkilötietoja säilytetään näiden edellyttämällä tavalla.

9. Sopimuksen henkilötietojen käsittelijöiden kanssa
Rekisterinpitäjä on solminut kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelijöiden kanssa rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.

10. Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Rekisterinpitäjällä ei ole pääsääntöisesti manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä. Mikäli rekisterinpitäjällä on manuaalisesti ylläpidettäviä rekistereitä, ne tulevat sijaitsemaan tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Paitsi palkintojen jaon yhteydessä ohjaajilla on kuitenkin nimilistat (etu- ja sukinimi), joiden hävityksestä on ohjaajia ohjeistettu.
Henkilötiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin, jotka ovat suojattuja palomuureilla ja muilla alan käytäntöjen mukaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Järjestelmät ovat kolmannen osapuolen tarjoamalla palvelimella Tietoverkko FI Oy:lla.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tarjoajille, jonka asemaan ja tehtäviin henkilötietojen käsittelyt liittyvät.
Henkilötietojen käsittelystä tallentuu lokitiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:
Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja on rekisteröity rekisteriin, ja mikäli näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Oikeus saada häntä koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot täydennettyä tai korjattua.
Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän järjestelmästä. Tietojen poistaminen saattaa vaikuttaa rekisteröidyn mahdollisuuteen osallistua Liikuntaleikin toimintaan.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa toiseen järjestelmään.
Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
Rekisteröity voi käyttää edellä tässä kohdassa mainittuja oikeuksia toimittamalla asiasta kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Selosteen käsittelytoimista muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää jatkuvasti toimintaansa ja siksi pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta käsittelytoimista parhaaksi katsomallaan tavalla.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan selosteeseen käsittelytoiminnasta säännöllisesti.